Įspėjame: neatsakingas lošimas gali tapti priklausomybės nuo azartinių lošimų priežastimi daugiau

Trijų kortų pokeris

Trijų kortų Pokeris yra kortų lošimas, kurio tikslas surinkti trijų kortų derinį, kurio vertė didesnė, nei krupjė kortų derinio vertė. Laimėjimo dydis priklauso nuo statomos sumos ir surinktam kortų deriniui iš anksto priskirto laimėjimo koeficiento.

Trijų kortų Pokerio lošime naudojami vertiniai žetonai ir spalvoti žetonai kurių nustatyta vertė yra 0,01 EUR.

Lošiama viena kortų malka.

Kortos pagal rangą nuo aukščiausios iki žemiausios išsidėsčiusios taip: karalius, dama, valetas, dešimtakė, devynakė, aštuonakė, septynakė, šešakė, penkakė, keturakė, triakė, dviakė. Tūzas gali būti laikomas aukščiausia arba žemiausia korta. Kortų rūšis kortų rangui reikšmės neturi.

Trijų kortų Pokerio lošime gali dalyvauti nuo vieno iki šešių lošėjų.

Lošėjai lošia prieš krupjė.

Krupjė paskelbia: „Prašome statyti“. Lošimą galima pradėti, kai bent vienas lošėjas stato pradinį statymą ANTE arba „Plius Pora“ („Pair Plus“) laukelyje.

Vienas lošėjas vienu metu gali lošti viename laukelyje. Lošėjas dėl tolimesnio lošimo eigos turi apsispręsti per 3minutes nuo to momento, kai krupjė pasidalija sau paskutinę kortą. Jei jis to neatlieka laiku, tai reiškia, kad jis atsisako tęsti lošimą ir praranda statymą ANTE ir/arba „Plius Pora“ („Pair Plus“) laukelyje.

Gavę kortas, lošėjai pažiūri ir įvertina savo turimų kortų derinius. Galimi tokie kortų deriniai (nuo aukščiausio iki žemiausio):

Kombinacija Aprašymas
Rūšis iš eilės (Straight flush) - trys tos pačios rūšies kortos iš eilės. Tūzas skaičiuojamas kaip žemiausia arba kaip aukščiausia korta derinyje;
Trys vienodos (Three of kind) -trys tos pačios vertės kortos ( pvz., trys damos);
Eilė (Straight) - trys iš eilės einančių skirtingų rūšių kortos (pvz.; penkakė, šešakė, septynakė). Tūzas gali būti skaičiuojamas kaip žemiausia arba aukščiausia korta derinyje;
Rūšis (Flush) - trys tos pačios rūšies kortos. Į jų eiliškumą neatsižvelgiama;
Viena pora ( One pair) - dvi tos pačios vertės kortos (pvz.; du valetai ir bet kokia viena korta);
Vienas tūzas (One ace) - bet kokios rūšies tūzas (pvz.; tūzas ir bet kokios dvi kortos);
Vienas karalius (One king) - bet kokios rūšies karalius (pvz.; karalius ir bet kokios dvi kortos);
Viena dama (One queen) - bet kokios rūšies dama (pvz.; dama ir bet kokios dvi kortos).

Lošėjai, įvertinę savo turimas kortas, turi tokias tolimesnio lošimo galimybes:

  • Pasitraukti ir nedalyvauti lošime. Šiuo atveju krupjė paima lošėjo pradinį statymą laukelyje ANTE ir/arba „Plius Pora“ („Pair Plus“) statymą, ir jo kortas;
  • Tęsti lošimą ir statyti pagrindinį statymą laukelyje BET. Statymo vertė lygi statymo vertei laukelyje ANTE.
  • Jeigu lošėjas stato tik „Plius Pora“ („Pair Plus“) statymą norėdamas tęsti lošimą, pagrindinio statymo BET statyti nereikia. Lošėjams, atlikus pagrindinį statymą laukelyje BET krupjė atverčia savo kortas ir paskelbia jų derinį.

„Lošimas yra“ tuo atveju, kai krupjė turi kortų derinį „Viena dama“ (One queen) arba didesnės vertės kortų derinį. Jei krupjė vienos damos ar didesnio kortų derinio neturi, jis paskelbia: „Lošimo nėra“ ir išmoka lošėjams laimėjimą, lygų 1:1 ANTE laukelyje pastatytai sumai ir grąžina atliktus statymus.

Jeigu krupjė turi kortų derinius, jis pradeda lyginti savo ir lošėjų kortų derinius.

Jeigu lošėjai turi didesnės vertės kortų derinius negu krupjė, jie laimi ir jiems išmokami laimėjimai. Pradinis statymas ANTE laukelyje išmokamas santykiu 1:1, pagrindinis statymas laukelyje BET išmokamas santykiu 1:1.

Laimėjusiems lošėjams išmokami laimėjimai ir grąžinami jų statymai.

Jeigu lošėjai turi mažesnės vertės kortų derinį negu krupjė, jų statymai ANTE ir BET laukeliuose pralaimi ir yra nuimami. Jeigu lošėjas nenori, kad būtų atverstos jo kortos, jis jas pastumia arba parodo gestą ranka, tuomet kortos yra netikrinamos ir visi statymai pralaimi.

Jei lošėjas turi vieną iš šių kombinacijų: Rūšį iš eilės (Straight flush), Tris vienodas (Three of a kind), Eilę (Straight), tai jam šmokamas papildomas Ante Bonus laimėjimas prie ANTE statymo, pagal pavyzdį Nr.1 nustatytą laimėjimo išmokėjimo santykį. Jei lošėjas turi vieną iš šių kombinacijų: Rūšį iš eilės (Straight flush), Tris vienodas (Three of a kind), Eilę (Straight), tai jam nepriklausomai nuo to ar turi krupjė lošiančią kortų kombinaciją, ar ne, išmokamas papildomas „Ante Bonus“ laimėjimas prie ANTE statymo.

Papildomas „Ante Bonus“ išmokėjimas:

Kombinacija Koeficientas
už rūšį iš eilės (Straight flush) 5:1
už tris vienodas (Three of a kind) 3:1
už eilę (Straight) 1:1

Jeigu lošėjų kortų deriniai yra tokie pat, kaip krupjė, laimi tas kortų derinys, kurį sudaro aukštesnio rango kortos arba yra aukštesnė į derinį nepatenkanti korta.

Papildomas lošimas „Plius Pora“ („Pair Plus“)

Lošimo „Plius Pora“ tikslas – gauti porą arba didesnės vertės kortų kombinaciją „Trijų Kortų Pokerio“ lošimo metu (lošimas prasideda nuo kortų derinio „Viena pora“).

„Plius pora“ („Pair Plus“) lošimui statymas atliekamas „Plius Pora“ („Pair Plus“) („B“ („Bonus“)) laukelyje. Galima lošti tik “Plius Pora“ („Pair Plus“) lošimą ir neatlikti ANTE statymo „Trijų Kortų Pokerio“ lošimui.

Jei lošėjas yra atlikęs statymą „Plius pora“ („Pair Plus“) laukelyje ir gauna porą arba didesnės vertės kortų kombinaciją, jis laimi, nepriklausomai nuo krupjė turimų kortų.

Bendras „Trijų Kortų Pokerio“ ir „Plius Pora“ lošimas

Jei lošėjas yra atlikęs statymus ANTE ir „Plius Pora“ („Pair Plus“) laukeliuose, jis lošia du atskirus lošimus su skirtingais išmokėjimais tomis pačiomis kortomis.

Atlikęs statymą ANTE laukelyje, lošėjas turi tikslą - gauti aukštesnį trijų kortų derinį nei krupjė, kuriame yra „viena dama“ arba didesnės vertės kortų kombinacija.

„Plius Pora“ („Pair Plus“) metu lošėjo tikslas yra gauti porą arba didesnės vertės kortų kombinaciją.

Jei lošėjas yra atlikęs statymus ANTE ir „Plius Pora“ („Pair Plus“) laukeliuose ir neatlieka statymo BET laukelyje, tai jis praranda ANTE ir „Plius Pora“ („Pair Plus“) statymus. Statymai ANTE ir „Plius Pora“ („Pair Plus“) laukeliiuose gali būti skirtingo dydžio.

Žaidimo vietos
Vilnius Akropolis
Vilnius Antakalnis
Vilnius Šeškinė
Kaunas Akropolis
Klaipėda
Šiauliai
Atgal į pokerį