Įspėjame: neatsakingas lošimas gali tapti priklausomybės nuo azartinių lošimų priežastimi daugiau

Rusiškas pokeris su draudimu

Rusiškas Pokeris su draudimu lošiamas pagal kortų lošimo „Rusiškas pokeris“ taisykles išskyrus:

  • Lošėjas, turintis kortų derinį nuo „trys vienodos“ ir aukščiau, gali drausti turimą kortų derinį, nuo to atvejo, kai krupjė neturi lošimo. Drausti kortų derinį galima ir tada, kai lošėjas nuperka papildomą šeštą kortą arba pakeičia vieną ir daugiau kortų. Draudimo statymas padedamas šalia ANTE laukelio dešinio viršutinio kampo, žiūrint iš lošėjo pusės arba ant draudimo linijos. Minimali draudimo suma yra lygi pastatytam ANTE statymui. Maksimali draudimo suma neturi viršyti pusės (1/2) maksimalios išmokėjimo sumos už statymą BET.
  • Jei lošėjas atliko draudimo statymą, tačiau turi žemesnę kombinaciją nei „Trys vienodos“, draudimo statymas grąžinamas lošėjui kaip neteisingas statymas.

Jei krupjė, atsivertęs savo kortas, praneša: „Lošimo nėra“,- krupjė išmoka draudimą santykiu 1:1. Lošėjas , pasiėmęs savo draudimo išmokėjimą, gali tęsti lošimą ir pirkti krupjė lošimą.

Jei krupjė turi kortų derinį „Tūzas – karaliaus“ ir aukščiau, lošėjas pralošia savo draudimo statymą. Jei lošėjo teisingai apdrausta kortų kombinacija yra mažesnė už krupjė kombinaciją, tuomet draudimo statymas grąžinamas lošėjui, šiuo atveju lošėjas praranda pradinį statymą (ANTE) ir pagrindinį statymą (BET). Jei lošėjo teisingai apdrausta kortų kombinacija yra lygi krupjė kombinacijai, tuomet lošėjui grąžinamas draudimo statymas, pradinis statymas (ANTE) ir pagrindinis statymas (BET)

Draudimo statymas statomas prieš pastatant statymą BET laukelyje.

Jeigu lošėjas apsisprendžia dėl tolimesnio lošimo ir pastato statymą BET laukelyje, jis draustis nuo atvejo kai krupjė neturi lošimo jau nebegali.

Žaidimo vietos
Vilnius Akropolis
Vilnius Antakalnis
Vilnius Šeškinė
Kaunas Akropolis
Klaipėda
Šiauliai
Atgal į pokerį