Įspėjame: neatsakingas lošimas gali tapti priklausomybės nuo azartinių lošimų priežastimi daugiau

Oasis pokeris su draudimu

Oasis Pokeris su draudimu yra kortų lošimas, kurio tikslas surinkti penkių kortų derinį, kurio vertė yra didesnė nei krupjė kortų derinio vertė.

Oasis Pokeris su draudimu lošiamas pagal kortų lošimo Oasis pokeris arba Oasis pokeris - 1 taisykles, išskyrus:


♠ Lošėjas turintis kortų derinį nuo „trys vienodos“ ir aukščiau, gali drausti turimą kortų derinį, nuo to atvejo, kai krupjė neturi lošimo;
♣ Drausti kortų derinį galima ir tada, kai lošėjas pakeičia vieną kortą arba dvi kortas. Minimali draudimo suma yra lygi pastatytam ANTE statymui. Maksimali draudimo suma neturi viršyti pusės (1/2) maksimalaus išmokėjimo sumos už statymą BET plius ANTE. Draudimo statymas padedamas šalia ANTE laukelio dešinio viršutinio kampo, žiūrint iš lošėjo pusės arba ant draudimo linijos;
♥ Jei lošėjas atliko draudimo statymą, tačiau turi žemesnę kombinaciją nei „Trys vienodos“, draudimo statymas grąžinamas lošėjui kaip neteisingas statymas;
♦ Tuo atveju, kai draudimo statymas yra didesnis nei nustatyta maksimali suma, tuomet draudimo statymas išmokamas ar pralošia maksimalios sumos ribose, o dalis virš nustatytos maksimalios sumos grąžinama lošėjui.

Jei krupjė, atsivertęs savo kortas, praneša: „Lošimo nėra“, - krupjė išmoka draudimą santykiu 1:1.
Išmokėjus draudimą, krupjė išmoka lošėjams laimėjimą, lygų 1:1 ANTE laukelyje pastatytai sumai ir grąžina atliktus statymus.
Jei krupjė turi kortų derinį nuo „Tūzo – karaliaus“ ir aukščiau, lošėjas pralošia savo draudimo statymą.
Draudimo statymas statomas prieš pastatant statymą BET laukelyje.
Jeigu lošėjas apsisprendžia dėl tolimesnio lošimo ir pastato statymą BET laukelyje, jis draustis nuo atvejo kai krupjė neturi lošimo jau nebegali.

Žaidimo vietos
Vilnius Akropolis
Vilnius Antakalnis
Vilnius Šeškinė
Kaunas Akropolis
Klaipėda
Šiauliai
Atgal į pokerį