Įspėjame: neatsakingas lošimas gali tapti priklausomybės nuo azartinių lošimų priežastimi daugiau

Oasis pokeris

Oasis Pokeris yra kortų lošimas, kurio tikslas surinkti penkių kortų derinį, kurio vertė yra didesnė nei krupjė kortų derinio vertė. Laimėjimo dydis priklauso nuo statomos sumos ir surinktam kortų deriniui iš anksto priskirto laimėjimo koeficiento.

Oasis Pokerio lošime naudojami vertiniai žetonai ir spalvoti žetonai kurių nustatyta vertė yra 0,01 EUR.

Lošiama viena kortų malka.

Kortos pagal rangą nuo aukščiausios iki žemiausios išsidėsčiusios taip: karalius, dama, valetas, dešimtakė, devynakė, aštuonakė, septynakė, šešakė, penkakė, keturakė, triakė, dviakė. Tūzas gali būti laikomas aukščiausia arba žemiausia korta. Kortų rūšis kortų rangui reikšmės neturi.
Lošime gali dalyvauti nuo vieno iki šešių lošėjų. Lošėjai lošia prieš krupjė. Vadybininkas (pitbosas) prieš pradedant lošimą nusprendžia kiek lošėjų gali dalyvauti lošime (bet ne daugiau nei 6) ir žodžiu informuoja lošėjus.
Krupjė paskelbia: „Prašome statyti“. Lošimą galima pradėti, kai bent vienas lošėjas stato pradinį statymą ANTE laukelyje.
Vienas lošėjas vienu metu gali lošti viename laukelyje. Jei lošėjas pageidauja ir informuoja vadybininką (pitbosą), vadybininko (pitboso) žodiniu sprendimu lošėjui gali būti leista lošti daugiau nei viename laukelyje.
Prieš dalinant kortas, lošėjai gali statyti papildomąjį statymą pokerio kaupiamojo fondo laukelyje (B). Statymo dydis – nuo 0.5 EUR iki 10 EUR. Pokerio kaupiamojo fondo papildomieji statymai (B) gali būti statomi tik tada, kai lošėjas yra pastatęs pradinį statymą laukelyje ANTE.

Kai atlikti visi statymai, krupjė pradeda dalinti lošėjams po vieną kortą (lošiant su kortų dalinimo aparatu, iškart po 5 kortas). Kiekvienas lošėjas gauna po penkias užverstas kortas, o krupjė – keturias užverstas ir vieną atverstą kortą. Jei dalinant kortas krupjė netyčia atverčia daugiau nei vieną kortą iš savo penkių kortų, lošimas anuliuojamas ir kortos dalinamos iš naujo.

Gavę kortas, lošėjai pažiūri ir įvertina savo turimų kortų derinius. Galimi tokie kortų deriniai (nuo aukščiausio iki žemiausio):

Kombinacija Aprašymas
Karališka rūšis (Royal flush) - tos pačios rūšies tūzas, karalius, dama, valetas, dešimtakė;
Rūšis iš eilės (Straight flush) - penkios tos pačios rūšies kortos iš eilės. Tūzas skaičiuojamas tik kaip žemiausia korta derinyje;
Keturios vienodos (Four of a kind) - keturios tos pačios vertės kortos (pvz,. keturios septynakės ir bet kokia viena korta);
Pilnas namas (Full house) - trys tos pačios vertės kortos ir pora (pvz., trys šešakės ir du valetai);
Rūšis (Flush) - penkios tos pačios rūšies kortos. Į jų eiliškumą neatsižvelgiama;
Eilė (Straight) - penkios iš eilės einančių skirtingų rūšių kortos (pvz.; penkakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė). Tūzas gali būti skaičiuojamas kaip žemiausia arba aukščiausia korta derinyje;
Trys vienodos (Three of kind) - trys tos pačios vertės kortos ( pvz., trys damos ir bet kokios dvi kortos);
Dvi poros (Two pairs) - kombinacija, kurią sudaro dvi tos pačios vertės dvi skirtingos kortų poros (pvz., dvi damos ir dvi dešimtakės ir bet kokia viena korta);
Viena pora (One pair) - dvi tos pačios vertės kortos (pvz.; du valetai ir bet kokios trys kortos);
Tūzas ir karalius (Ace – King) - tūzas, karalius ir bet kokios trys kortos.

Lošėjai, įvertinę savo turimas kortas, turi tokias tolimesnio lošimo galimybes:
♠ pasitraukti ir nedalyvauti lošime. Šiuo atveju krupjė paima lošėjo pradinį statymą ir jo kortas;Lošėjai įvertinę savo turimas kortas, turi tokias tolimesnio lošimo galimybes;
♣ tęsti lošimą ir statyti pagrindinį statymą laukelyje BET. Statymas turi būti dvigubai didesnis už pradinį statymą laukelyje ANTE;
♥ pakeisti vieną kortą arba dvi kortas.

Jeigu lošėjai turi didesnės vertės kortų derinius negu krupjė, jie laimi ir jiems išmokami laimėjimai. Pradinis statymas ANTE laukelyje išmokamas santykiu 1:1, o pagrindinis statymas laukelyje BET santykiu:

Kombinacija Koeficientas
už tūzą ir karalių (Ace-King) 1:1
už vieną porą (One pair) 1:1
už dvi poras (Two pairs) 2:1
už tris vienodas (Three of a kind) 3:1
už eilę (Straight) 4:1
už rūšį (Flush) 5:1
už pilną namą (Full house) 7:1
už keturias vienodas (Four of a kind) 20:1
už rūšį iš eilės (Straight flush) 50:1
už karališką rūšį (Royal flush) 100:1

Žaidimo vietos
Vilnius Akropolis
Vilnius Antakalnis
Vilnius Šeškinė
Kaunas Akropolis
Klaipėda
Šiauliai
Atgal į pokerį