Įspėjame: neatsakingas lošimas gali tapti priklausomybės nuo azartinių lošimų priežastimi daugiau

BDAR taisyklės

Pateikdami savo duomenis (CV), Jūs patvirtinate, kad susipažinote, su Jūsų duomenų tvarkymu ir sutinkate, kad Bendrovė personalo atrankos tikslais ir remiantis Jūsų išreiškiamu sutikimu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis žemiau nurodyta tvarka ir pagrindais.

Norime Jus informuoti, kad:

  • Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi personalo atrankos tikslais, remiantis Jūsų sutikimu bei mūsų teisėto intereso vykdyti atranką pagrindu;
  • Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi atrankos vykdymo metu ir ne ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius nuo jos pabaigos;
  • Atranką atliksime remdamiesi Jūsų pateikta informacija;
  • Siekdami tinkamai įvertinti Jūsų kandidatūrą bei patikslinti ir/arba patvirtinti Jūsų pateiktą informaciją, galime kreiptis į Jūsų nurodytus esamus/buvusius darbdavius, kolegas ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo/buvusio darbdavio galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą;
  • Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie teikia mums su personalo atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Tai gali būti personalo atrankos ir (ar) kandidatų vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan.
  • Jei pozicijai, į kurią pretenduojate Bendrovėje, reikėtų patikrinti tam tikrus Jūsų gebėjimus, pavyzdžiui, užsienio kalbos žinias, mes galime perduoti Jūsų duomenis (vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, el. pašto adresą) šiuos gebėjimus tikrinančiai bendrovei – paslaugų teikėjui.
  • Norime informuoti, kad bendrovė neatsako, neprisiima atsakomybės už Jūsų perteklinių duomenų administravimą (pertekliniai duomenys - tai bet kokia papildoma asmeninė informacija apie Jus, kurios nebuvo prašoma atsiųsti, kandidatuojant į nurodytą darbo poziciją; pvz. apie šeiminę padėtį, sveikatos būklę, banko sąskaitos numerį, gyvenamąją vietą ir t.t.).

Jūs turite teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti netikslius arba neišsamius asmens duomenis, apriboti asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištrinti asmens duomenis, juos perkelti kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma, atšaukti duotą sutikimą bei pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt), ir teises numatytas taikytinuose teisės aktuose. taip pat kitas BDAR numatytas teises.

Jūsų kvalifikacijai atitinkant mūsų keliamus lūkesčius, su Jumis artimiausiu metu susisieksime.

Jeigu turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis el. paštu info@larimdaonisaclt